Styrelsen för Dammkärrets samfällighetsföreningDenna grupp består av xx xx

Gruppens huvudsakliga uppgift är: xxxxxxx