Avloppsgruppen

Enköpings kommun planering        
Mall för kontroll Ritningar      

Denna grupp består av:  år 2021

Johnny Samuelsson
Göran Björklund

 

Gruppens huvudsakliga uppgift är: Avloppsgruppen Se till att självkontrollerna för avloppsanläggningarna utförs med 6 månader mellanrum, och rapporteras till Enköpings kommunen. Hålla koll på behov av spolning av avloppssystemet, samt beställa spolning av entreprenör. prover för fosformätning behövs inte längre.