DokumentArkiv

 

Gemensamt
Eldningsregler
fiberkarta
Fiberkarta 2 zoomad
Dagordning stämma mall

2021

inspektion 21210115 Cecilia Karlsson Enköping kommun / Avloppsgruppen

Ansökan, anl 1.pdf Ansökan, anl 2.pdf Entreprenörsrapport anl A.pdf Entreprenörsrapport anl B.pdf foto Entreprenörsrapport Föreläggande om drift 2017
Tillstånd anl A.pdf Tillstånd anl B.pdf VA-utredning 2012.pdf Foton markbädd B.pdf    

Årsmöte 

Kallelse     protokoll

protokoll styrelsemöte 202101xx

 

2020
Kallelse Årsmöte / stämma
Årsmötesprotokoll
Kallelse extra stämma
Extra stämma 12 september
StyrelseMöten (endas styrelse och revisorer)
1 den xx
Annat

2019
Årsmötesprotokoll
Annat

2018
Protokoll Styrelsemöte 22 april 2018 
Protokoll Styrelsemöte 11 Februari 2018
Protokoll Styrelsemöte 22 April 2018

2017
Protokoll Styrelsemöte 19 November 2017
Kallelse Styrelse 05 Februari 2017 
Kallelse Styrelse 03 Mars 2017
Kallelse Styrelse 26 Mars 2017
Kallelse Styrelse 15 Oktober 2017

2016
Kallelse Styrelse Oktober 02 2016

2015
Kallelse Styrelse Januari 01 2015
Kallelse Styrelse Augusti 05 2015

2014