Parkgruppen

Denna grupp består av:
Karin Almquist Strömberg
Marja-Lena Kovanen

Behörigheter från styrelsen:

Gruppens huvudsakliga uppgift är: Parkgruppen Ser till att hålla landskapet öppet, ansvarar för arbetsdagana när det galler buskröjning, trädfällning mm