Väggruppen

Denna grupp består av Jonny Grahn

Gruppens huvudsakliga uppgift är: Väggruppen dammkärrets Samfällighet På sommaren Hålla koll på våra vägar och hålla koll på vad som behöver göras. Kolka behov av Skrapning/ sladdning Kolla diken så att dessa inte sätts igen. Vid behov kalla till arbetsdagar för att rensa. På vintern att vattenflödet under våra broar är friktionsfritt. Gruppen leder arbetet dessa dagar. Sätta snöpinnar så att entreprenör kan ploga Beställa sandning av entreprenören. Allmänt När det gäller plogning ges ansvaret för löpande plogning till entreprenören. Alla hjälps åt att se till att medlemmar och besökare kör varsamt för att våra vägar och Hastighetsgräns 20 km gäller alla fordon. Alla skall hjälpas åt och se till att ingen olovlig kör på område körning utförs på våra vägar eller vårt